Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Transaksi Perkhidmatan Online
Statistik dan Peratus Transaksi Perkhidmatan Online Aplikasi Nasional ICU JPM 2019
Bilangan Transaksi Mengikut Sistem
Bulan eKasih
Semakan Pendaftaran
eKhas
Permohonan Projek Khas
Call Centre
Aduan Umum/Pertanyaan
eBooking Sbsys JUMLAH
Januari 32,748 893 6 290 0 33,937
Februari 30,537 2,479 4 248 0 33,268
Mac 30,815 4,127 1 245 0 35,188
April 27,627 5,714 8 220 0 33,569
Mei 23,725 6,985 3 155 0 30,868
Jun 25,821 4,543 5 190 0 30,559
Julai 29,290 6,854 4 245 0 36,393
Ogos 26,800 7,072 2 223 0 34,097
September 21,965 7,432 1 210 0 29,608
Oktober 25,918 4,236 1 209 0 30,364
November 22,483 2,489 2 234 0 25,208
Disember 24,622 134 2 147 0 24,905
JUMLAH 322,351 52,958 39 2,616 0 377,964
PERATUS (%) 85.29 14.01 0.01 0.69 0.00 100.00