Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Transaksi Perkhidmatan Online
Statistik dan Peratus Transaksi Perkhidmatan Online Aplikasi Nasional ICU JPM 2018
Bilangan Transaksi Mengikut Sistem
Bulan eKasih
Semakan Pendaftaran
eKhas
Permohonan Projek Khas
Call Centre
Aduan Umum/Pertanyaan
eBooking Sbsys JUMLAH
Januari 25,721 7,254 5 277 0 33,257
Februari 28,940 14,090 9 260 0 43,299
Mac 20,979 25,501 16 194 0 46,690
April 21,074 9,717 33 206 0 31,030
Mei 12,884 20 8 194 0 13,106
Jun 9,404 260 9 149 0 9,822
Julai 13,156 1,038 12 192 0 14,398
Ogos 33,344 2,097 21 179 0 35,641
September 22,210 4,461 7 223 0 26,901
Oktober 27,759 5,099 8 201 0 33,067
November 28,918 6,017 3 223 0 35,161
Disember 30,983 3,401 8 244 0 34,636
JUMLAH 275,372 78,955 139 2,542 0 357,008
PERATUS (%) 77.13 22.12 0.04 0.71 0.00 100.00