Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Transaksi Perkhidmatan Online
Statistik dan Peratus Transaksi Perkhidmatan Online Aplikasi Nasional ICU JPM 2020
Bilangan Transaksi Mengikut Sistem
Bulan eKasih
Semakan Pendaftaran
eKhas
Permohonan Projek Khas
Call Centre
Aduan Umum/Pertanyaan
eBooking Sbsys JUMLAH
Januari 30,893 855 6 294 168 32,216
Februari 23,899 1,688 6 278 150 26,021
Mac 30,929 301 17 137 96 31,480
April 37,468 1,880 17 8 64 39,437
Mei 31,091 2,196 14 26 41 33,368
Jun 32,006 3,744 15 177 0 35,942
Julai 28,519 4,876 13 234 0 33,642
Ogos 26,306 5,065 13 214 79 31,677
September 25,279 4,647 3 309 0 30,238
Oktober 28,254 4,777 8 213 0 33,252
November 29,284 3,306 0 0 44 32,634
JUMLAH 323,928 33,335 112 1,890 642 359,907
PERATUS (%) 90.00 9.26 0.03 0.53 0.18 100.00