Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Transaksi Perkhidmatan Online
Statistik dan Peratus Transaksi Perkhidmatan Online Aplikasi Nasional ICU JPM 2020
Bilangan Transaksi Mengikut Sistem
Bulan eKasih
Semakan Pendaftaran
eKhas
Permohonan Projek Khas
Call Centre
Aduan Umum/Pertanyaan
eBooking Sbsys JUMLAH
Januari 30,893 855 6 294 0 32,048
Februari 23,899 1,688 6 278 0 25,871
Mac 30,929 301 0 0 96 31,326
April 37,468 1,880 0 0 64 39,412
Mei 31,091 2,196 0 0 41 33,328
JUMLAH 154,280 6,920 12 572 201 161,985
PERATUS (%) 95.24 4.27 0.01 0.35 0.12 100.00