Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Transaksi Perkhidmatan Online
Statistik dan Peratus Transaksi Perkhidmatan Online Aplikasi Nasional ICU JPM 2021
Bilangan Transaksi Mengikut Sistem
Bulan eKasih
Semakan Pendaftaran
eKhas
Permohonan Projek Khas
Call Centre
Aduan Umum/Pertanyaan
eBooking Sbsys JUMLAH
Januari 33,615 809 21 127 0 34,572
Februari 30,393 2,520 6 95 0 33,014
JUMLAH 64,008 3,329 27 222 0 67,586
PERATUS (%) 94.71 4.93 0.04 0.33 0.00 100.00

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.