Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
eKasih (Kesejahteraan Rakyat)
Inisiatif Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM USAHA KASIH (uKasih)
  • Pemadanan peluang pekerjaan (Job Matching) dengan sektor korporat dan NGO
  • Peningkatan peluang pertambahan pendapatan melalui perkongsian kepakaran dan bimbingan usahawan SDSI/NGO/sektor korporat
PROGRAM DIDIK KASIH (dKasih)
  • Memberi bantuan pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak isi rumah eKasih dalam melahirkan graduan yang kompeten dalam pelbagai bidang
  • Kerjasama sektor korporat/NGO
PROGRAM SELIDIK, AMBIL TAHU, RESPONSIF & BANTU (SARa)
  • Menjalankan verifikasi ke atas isi rumah baharu yang memenuhi syarat kelayakan untuk didaftarkan dalam sistem eKasih
  • Mengurangkan kes-kes keciciran
PROGRAM I CARE FOR U
  • Kerjasama antara masyarakat sivil dan ICU JPM untuk lebih cakna dengan golongan miskin di Malaysia
  • Menyasarkan keluarga miskin dan miskin tegar di Malaysia