Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
eKasih (Kesejahteraan Rakyat)
Inisiatif Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM USAHA KASIH (uKasih)
  • Pemadanan peluang pekerjaan (Job Matching) dengan sektor korporat dan NGO
  • Peningkatan peluang pertambahan pendapatan melalui perkongsian kepakaran dan bimbingan usahawan SDSI/NGO/sektor korporat
PROGRAM DIDIK KASIH (dKasih)
  • Memberi bantuan pendidikan dan latihan kemahiran kepada anak isi rumah eKasih dalam melahirkan graduan yang kompeten dalam pelbagai bidang
  • Kerjasama sektor korporat/NGO
PROGRAM SELIDIK, AMBIL TAHU, RESPONSIF & BANTU (SARa)
  • Menjalankan verifikasi ke atas isi rumah baharu yang memenuhi syarat kelayakan untuk didaftarkan dalam sistem eKasih
  • Mengurangkan kes-kes keciciran
PROGRAM I CARE FOR U
  • Kerjasama antara masyarakat sivil dan ICU JPM untuk lebih cakna dengan golongan miskin di Malaysia
  • Menyasarkan keluarga miskin tegar dan miskin di Malaysia

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.