Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Pemantauan & Penilaian Program/Projek Pembangunan
Permohonan Program/Projek
Permohonan Projek Pembangunan oleh Kementerian/Agensi dilaksanakan melalui Modul Permohonan MyProjek. Modul ini dibangunkan mengikut keperluan proses bisnes yang ditetapkan oleh Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (Ministry of Economic Affairs - MEA) berdasarkan Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan.

Modul Pemohonan melibatkan proses permohonan projek pembangunan oleh Kementerian/Agensi dan kelulusan permohonan projek oleh MEA. Tempoh permohonan projek adalah selama sebulan iaitu bermula pada 1 sehingga 31 Mac setiap tahun.

Aplikasi MyProjek