Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Pemantauan & Penilaian Program/Projek Pembangunan
Permohonan Program/Projek
Permohonan Projek Pembangunan oleh Kementerian/Agensi dilaksanakan melalui Modul Permohonan MyProjek. Modul ini dibangunkan mengikut keperluan proses bisnes yang ditetapkan oleh Unit Perancang Ekonomi (Economic Planning Unit - UPE, JPM) berdasarkan Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Program dan Projek Pembangunan.

Modul Pemohonan melibatkan proses permohonan projek pembangunan oleh Kementerian/Agensi dan kelulusan permohonan projek oleh MEA. Tempoh permohonan projek adalah selama sebulan iaitu bermula pada 1 sehingga 31 Mac setiap tahun.

Aplikasi MyProjek

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.