Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Perolehan
Senarai Perolehan

Senarai Perolehan Bagi Tahun 2021
Bil Perkara
1
Tawaran Tender : ICU/JPM/10/2021 (QT210000000007946)
Perolehan Penyenggaraan Infrastruktur Rangkaian Di Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) Dan Pejabat Pembangunan Negeri
Tiada taklimat tender
Tempoh Paparan : 30/03/2021 - 20/04/2021
2
Tawaran Tender : ICU/JPM/09/2021 (QT210000000011147)
Perolehan Perkhidmatan Pembaharuan Lesen Endpoint Security Dan Khidmat Sokongan Di Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)
Tiada taklimat tender
Tempoh Paparan : 30/03/2021 - 20/04/2021

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.