Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Data Terbuka
Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Jika menghadapi masalah capaian fail, sila klik Bantuan Penggunaan.
1
Pendapatan Garis Kemiskinan Isi Rumah Mengikut Negeri dan Strata
Muat Turun
Kemas kini 10/12/2019

229 Capaian

2
Pendapatan Garis Kemiskinan Perkapita Mengikut Negeri Dan Strata
Muat Turun
Kemas kini 10/12/2019

130 Capaian

3
Statistik Kemiskinan Mengikut Strata Bagi Ketua Isi Rumah
Muat Turun
Kemas kini 05/12/2019

138 Capaian

4
Statistik Kemiskinan Mengikut Kategori Miskin dan Miskin Tegar
Muat Turun
Kemas kini 05/12/2019

150 Capaian

5
Laporan Pelaksanaan Rural Service Centre (RSC)
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

122 Capaian

6
Laporan Pelaksanaan Passenger Landing Facilities (PLF)
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

98 Capaian

7
Laporan Pelaksanaan Mahkamah Anak Negeri Sarawak
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

96 Capaian

8
Laporan Pelaksanaan Mahkamah Anak Negeri Sabah
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

103 Capaian

9
Laporan Program Pengukuran Tanah Hak Adat Bumiputera (NCR) Sabah
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

86 Capaian

10
Laporan Program Pengukuran Tanah Hak Adat Bumiputera (NCR) Sarawak
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

90 Capaian

11
Laporan Bekalan Tangki Air Sabah
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

94 Capaian

12
Laporan Bekalan Tangki Air Sarawak 2016-2017
Muat Turun xlsx
Kemas kini 11/02/2019

97 Capaian