Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Aplikasi ICU JPM
Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)
Sistem Pemantauan Projek II (SPP II)

Sistem yang membantu Agensi Pusat, Kementerian serta agensi dibawahnya untuk memantau projek-projek pembangunan (Memerlukan Digital Signature/Trust Mark)

e-Khas 2.0
e-Khas 2.0

Sistem eKhas 2.0 merupakan sistem yang komprehensif, gabungan 4 sistem iaitu Sistem e-Khas, Sistem e-Sistrek II, Sistem e-SPPT dan Sistem e-Spotwin

MedICT
MedICT

Sistem  Aduan Teknikal ICU JPM

<em>Single Sign On</em>
Single Sign On

Sistem Single Sign On ICU JPM

SISMA
SISMA

Untuk merekod maklumat pegawai ICU JPM berkaitan pengesahan jawatan dan kehadiran kursus

Tempahan Kenderaan (Vroom)
Tempahan Kenderaan (Vroom)

Sistem Tempahan Kenderaan   

SisMAPP
SisMAPP

Sistem digunakan untuk memudahkan proses ketika keluar pada waktu pejabat dan memantau pergerakan pegawai dari masa ke semasa

SPPS
SPPS

Sistem pemantauan status kemajuan dan pelaksanaan Pelan Strategik ICU JPM di setiap Bahagian/JPP/PPN

K-Centre
K-Centre

Sistem yang menyediakan ruang penyimpanan dan perkongsian maklumat / dokumen di antara warga ICU JPM

TIMES
TIMES

Sistem Tindakan Minit Mesyuarat dibangunkan untuk membantu urusetia mesyuarat dalam memantau penyediaan maklum balas dan tindakan mesyuarat

I Charge U
I Charge U

Sistem pemantauan kadar penggunaan sistem-sistem oleh pengguna di Ibu Pejabat/JPP/PPN

e-Akhbar(e-Media)
e-Akhbar(e-Media)

Arkib bahan media mengenai ICU JPM dan pembangunan negara

Scorecard Piagam
Scorecard Piagam

Untuk menyimpan dan mengemas kini maklumat pencapaian Piagam Pelanggan ICU JPM selain digunakan untuk mengesan, memantau dan melaporkan prestasi pematuhan

Bank Inovasi
Bank Inovasi

Satu platform pangkalan data bagi cadangan inovasi baru untuk menambahbaik kualiti perkhidmatan

e-Forms
e-Forms

Menyediakan kemudahan untuk mengisi dan mencetak borang secara online

iPantau
iPantau

Sistem pemantauan aktiviti lawatan Inspektorat, Log Tindakan, Lawatan Menteri & KSU & P-Forensic

eVisit
eVisit

Sistem permohonan perjalanan pegawai awam ke luar negara atas urusan persendirian

SPTS
SPTS

Sistem Perolehan Tender dan Sebutharga

Pro-File
Pro-File

Untuk menyimpan dan mengemaskini maklumat pergerakan fail dan surat

MBJ Online
MBJ Online

Saluran Online bagi Pihak Pekerja memberikan pandangan serta menyumbang idea-idea bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi kepada pihak Pengurusan

e-Merah
e-Merah

Sistem Maklumat Perancangan Pembangunan dan Profil Pejabat Daerah

MyAsset
MyAsset

Sistem Pemantauan Pengurusan Aset

eCPOST
eCPOST

Sistem Tanggung Kerja

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.