Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Info Klip Pengurusan Rekod ICU JPM
Jika menghadapi masalah capaian fail, sila klik Bantuan Penggunaan.
11
Panduan Pengurusan Fail Rasmi Kerajaan
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

19113 Capaian

12
Panduan Pengendalian Fail
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

11745 Capaian

13
Panduan Pelupusan Rekod Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1285 Capaian

14
Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1706 Capaian

15
Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

4874 Capaian

16
Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik Dalam Persekitaran Web
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

2060 Capaian

17
Electronic Records Management Systems - Systems Specification
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

6078 Capaian

18
Dasar Pentadbiran Arkib
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

2703 Capaian

19
Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

3040 Capaian

20
Dasar Pengurusan Rekod Dan Arkib Elektronik
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1704 Capaian