Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Info Klip Pengurusan Rekod ICU JPM
Jika menghadapi masalah capaian fail, sila klik Bantuan Penggunaan.
1
Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am
Muat Turun pdf
Kemas kini 29/07/2015

513 Capaian

2
Pengelasan dan Pengelasan Semula Suratan Rahsia Rasmi
Muat Turun pdf
Kemas kini 11/12/2013

4174 Capaian

3
Jadual Pelupusan Rekod Fungsian ICU JPM
Muat Turun pdf
Kemas kini 11/12/2013

1163 Capaian

4
Rekod Elektronik dan Akta Arkib Negara 2003
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

3647 Capaian

5
Penyediaan Klasifikasi Fail dan Jadual Pelupusan Rekod Di Pejabat Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1708 Capaian

6
Pemantapan Pengunaan Pengurusan Emel
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1211 Capaian

7
Panduan Pewujudan, Penyimpanan Dan Pelupusan Mel Elektronik (E-Mel) Rasmi Di Pentadbiran Am, Jabatan Perdana Menteri
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

2685 Capaian

8
Panduan Penyediaan Klasifikasi Fail Pejabat Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

20869 Capaian

9
Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

5537 Capaian

10
Panduan Pengurusan Surat Rasmi Kerajaan
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

61664 Capaian