Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Info Klip Pengurusan Rekod ICU JPM
Jika menghadapi masalah capaian fail, sila klik Bantuan Penggunaan.
1
Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am
Muat Turun pdf
Kemas kini 29/07/2015

541 Capaian

2
Pengelasan dan Pengelasan Semula Suratan Rahsia Rasmi
Muat Turun pdf
Kemas kini 11/12/2013

4253 Capaian

3
Jadual Pelupusan Rekod Fungsian ICU JPM
Muat Turun pdf
Kemas kini 11/12/2013

1191 Capaian

4
Rekod Elektronik dan Akta Arkib Negara 2003
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

3673 Capaian

5
Penyediaan Klasifikasi Fail dan Jadual Pelupusan Rekod Di Pejabat Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1751 Capaian

6
Pemantapan Pengunaan Pengurusan Emel
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1230 Capaian

7
Panduan Pewujudan, Penyimpanan Dan Pelupusan Mel Elektronik (E-Mel) Rasmi Di Pentadbiran Am, Jabatan Perdana Menteri
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

2730 Capaian

8
Panduan Penyediaan Klasifikasi Fail Pejabat Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

24034 Capaian

9
Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

5771 Capaian

10
Panduan Pengurusan Surat Rasmi Kerajaan
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

64716 Capaian