Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Info Klip Pengurusan Rekod ICU JPM
Jika menghadapi masalah capaian fail, sila klik Bantuan Penggunaan.
1
Arahan Panduan Penggunaan Buku Daftar 492, 492A dan 492B
Muat Turun pdf
Kemas kini 15/03/2021

12 Capaian

2
Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am
Muat Turun pdf
Kemas kini 29/07/2015

561 Capaian

3
Pengelasan dan Pengelasan Semula Suratan Rahsia Rasmi
Muat Turun pdf
Kemas kini 11/12/2013

4316 Capaian

4
Jadual Pelupusan Rekod Fungsian ICU JPM
Muat Turun pdf
Kemas kini 11/12/2013

1208 Capaian

5
Rekod Elektronik dan Akta Arkib Negara 2003
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

3697 Capaian

6
Penyediaan Klasifikasi Fail dan Jadual Pelupusan Rekod Di Pejabat Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1776 Capaian

7
Pemantapan Pengunaan Pengurusan Emel
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

1249 Capaian

8
Panduan Pewujudan, Penyimpanan Dan Pelupusan Mel Elektronik (E-Mel) Rasmi Di Pentadbiran Am, Jabatan Perdana Menteri
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

2753 Capaian

9
Panduan Penyediaan Klasifikasi Fail Pejabat Awam
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

26865 Capaian

10
Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian
Muat Turun pdf
Kemas kini 01/03/2012

6113 Capaian

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.