Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
ISO 9001:2015 ICU JPM
MANUAL KUALITI
1
ICU-MK-01 : Manual Kualiti
Kemas kini 01/08/17

2906 Capaian

PROSEDUR KUALITI
1
ICU-BKP-Q01 : Prosedur Kawalan Dokumen
Kemas kini 01/08/17

1380 Capaian
2
ICU-BKP-Q02 : Prosedur Kawalan Rekod
Kemas kini 01/08/17

1109 Capaian
3
ICU-BKP-Q03 : Prosedur Audit Dalaman
Kemas kini 01/08/17

1496 Capaian
4
ICU-BKP-Q04 : Prosedur Kawalan Produk/Perkhidmatan Yang Tidak Menepati Spesifikasi
Kemas kini 01/08/17

974 Capaian
5
ICU-BKP-Q05 : Prosedur Tindakan Pembetulan
Kemas kini 01/08/17

1457 Capaian

PROSEDUR KERJA UTAMA
RMLT
1
ICU-RMLT-01 : Prosedur Mesyuarat Penyelarasan Projek-projek Pembangunan
Kemas kini 01/08/17

1816 Capaian
2
ICU-RMLT-02 : Prosedur Menyelaras dan Memantau Pengemaskinian Maklumat SPPII
Kemas kini 01/08/17

1720 Capaian
3
ICU-RMLT-03 : Prosedur Troubleshooting/Intervensi Projek Pembangunan
Kemas kini 01/08/17

1567 Capaian
4
ICU-RMLT-04 : Prosedur Penyediaan Laporan Prestasi Projek Pembangunan RMLT
Kemas kini 01/08/17

1488 Capaian
5
ICU-RMLT-05 : Prosedur Mesyuarat Penyelarasan Penilaian Outcome Projek-projek Pembangunan
Kemas kini 01/08/17

1589 Capaian

Pengurusan Projek Khas
1
ICU-BK-01 : Prosedur Penyediaan Belanjawan Projek Khas
Kemas kini 01/08/17

1369 Capaian
2
ICU-BK-02 :Prosedur Permohonan dan Kelulusan Projek Khas
Kemas kini 01/08/17

2494 Capaian
3
ICU-BK-03 :Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Projek Khas - Naziran Projek Khas
Kemas kini 01/08/17

1905 Capaian
4
ICU-BK-04 :Prosedur Pemantauan Pelaksanaan Projek Khas - Mesyuarat Pemantauan Projek Khas
Kemas kini 01/08/17

1361 Capaian
5
ICU-BK-05 :Prosedur Pembayaran
Kemas kini 01/08/17

1378 Capaian

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
1
ICU-BSR-01 : Prosedur Lawatan Maklumat eKasih
Kemas kini 01/08/17

495 Capaian
2
ICU-BSR-02 : Prosedur Penyediaan Laporan eKasih
Kemas kini 01/08/17

116 Capaian

PROSEDUR SOKONGAN
BKP
1
ICU-BKP-01 : Prosedur Mesyuarat Kajian Semula Pegurusan
Kemas kini 01/08/17

1199 Capaian
2
ICU-BKP-02 : Prosedur Penyediaan Belanjawan Mengurus
Kemas kini 01/08/17

1854 Capaian
3
ICU-BKP-03 : Prosedur Perancangan Latihan
Kemas kini 01/08/17

1210 Capaian
4
ICU-BKP-04 : Prosedur Pelaksanaan Latihan - Anjuran ICU
Kemas kini 01/08/17

1663 Capaian
5
ICU-BKP-05 : Prosedur Pengurusan Latihan - Anjuran Luar
Kemas kini 01/08/17

1380 Capaian
6
ICU-BKP-06 : Prosedur Perolehan
Kemas kini 01/08/17

2606 Capaian
7
ICU-BKP-07 : Prosedur Aduan dan Maklumbalas Pelanggan
Kemas kini 01/08/17

2553 Capaian

NADI
1
ICU-NADI-02 : Prosedur Pelaporan Sistem Aduan Teknikal ICT (MedICT Call Centre)
Kemas kini 01/08/17

1026 Capaian