Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Garis Panduan/Pekeliling
Jika menghadapi masalah capaian fail, sila klik Bantuan Penggunaan.
11
Pekeliling Pentadbiran ICU JPM Bil. 1/2012 (Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian)
Muat Turun pdf
Kemas kini 15/04/2013

2593 Capaian

12
Pelaksanaan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2012 (Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian di Jabatan Perdana Menteri)
Muat Turun pdf
Kemas kini 15/04/2013

1943 Capaian

13
Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2012 (Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian)
Muat Turun pdf
Kemas kini 15/04/2013

2259 Capaian

14
Surat Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2012 (Garis Panduan Pengukuran Pencapaian Program/Projek Pembangunan Melalui Penilaian Outcome)
Muat Turun pdf
Kemas kini 02/11/2012

4571 Capaian

15
Buku Panduan Pengurusan Projek Fizikal
Muat Turun pdf
Kemas kini 02/07/2012

9116 Capaian

16
Surat Arahan Ketua Pengarah MAMPU (Usaha-usaha Memantapkan Amalan Senyuman Dalam Penyampaian Perkhidmatan Sektor Awam)
Muat Turun pdf
Kemas kini 30/05/2011

1550 Capaian

17
Garis Panduan Pengalihan Dan Pemasangan Semula Kemudahan Utiliti Dalam Pelaksanaan Program Dan Projek Kerajaan Bil. 2 Tahun 2010
Muat Turun pdf
Kemas kini 04/11/2010

5567 Capaian

18
Garis Panduan Pengalihan Dan Pemasangan Semula Kemudahan Utiliti Dalam Pelaksanaan Program Dan Projek Kerajaan Bil. 1 Tahun 2010
Muat Turun pdf
Kemas kini 06/09/2010

3652 Capaian

19
Pekeliling Pentadbiran Kemajuan Awam Bil. 2/1992 (Garis Panduan Perancangan dan Penyediaan Projek Pembangunan)
Muat Turun pdf
Kemas kini 10/04/2008

4586 Capaian

20
Surat Pekeliling Am Bil.3/1998 (Garis Panduan Mengenai Peranan & Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan)
Muat Turun pdf
Kemas kini 05/04/2007

26455 Capaian