Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Perolehan

Senarai Tender/Sebutharga/e-Bidding Bagi Tahun 2020
BilPerkara
1new Tawaran sebutharga 2019/23/PPNS/Q(M)-PMR(B)
MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA KELAS TASKA PERPADUAN (KTP), MIRI/TABIKA KEMAS DAN TASKA PERMATA DALAM KAWASAN PARLIMEN MIRI/PEMBEKALAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN UNTUK 11 BUAH TABIKA KEMAS, MIRI/SEKOLAH SEKOLAH SK KUALA BAARAM/12 TABIKA PERPADUAN, MIRI (ELEKTRIKAL 1)

Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
2new Tawaran sebutharga 2019/24/PPNS/Q(M)-PMR(B)
MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA KELAS TASKA PERPADUAN (KTP), MIRI/TABIKA KEMAS DAN TASKA PERMATA DALAM KAWASAN PARLIMEN MIRI /11 BUAH TABIKA KEMAS, MIRI/SEKOLAH SEKOLAH SK KUALA BARAM (ELEKTRIKAL 2)
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
3new Tawaran sebutharga 2019/25/PPNS/Q(M)-PMR(B)
MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA TABIKA KEMAS DAN TASKA PERMATA DALAM KAWASAN PARLIMEN MIRI DAN DAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LOPENG TENGAH, MIRI(ICT1)
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
4new Tawaran sebutharga 2019/26/PPNS/Q(M)-PMR(B)
PEMBEKALAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN UNTUK 11 BUAH TABIKA KEMAS MIRI DAN SEKOLAH SK KUALA BARAM (ICT 2)
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
5new Tawaran sebutharga 2019/27/PPNS/Q(M)-PMR(B)
MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LOPENG TENGAH, MIRI/KELAS TASKA PERPADUAN (KTP)
MIRI/11 BUAH TABIKA KEMAS MIRI/TABIKA KEMAS DAN TASKA PERMATA DALAM KAWASAN PARLIMEN MIRI (PERABOT 1)
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
6new Tawaran sebutharga 2019/28/PPNS/Q(M)-PMR(B)
MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LOPENG TENGAH, MIRI/KELAS TASKA PERPADUAN (KTP)
MIRI/11 BUAH TABIKA KEMAS MIRI (PERABOT 2)
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
7new Tawaran sebutharga 2019/29/PPNS/Q(M)-PMR(B)
MEMBEKAL PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA SEKOLAH SK KUALA BARAM /TABIKA KEMAS DAN TASKA PERMATA DALAM KAWASAN PARLIMEN
MIRI/12 TABIKA PERPADUAN (PERABOT 3)
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
8new Tawaran sebutharga 2019/30/PPNS/Q(M)-PMR(B)
PEMBEKALAN DAN MEMASANG PERALATAN DAN KELENGKAPAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BARU, MIRI
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
9new Tawaran sebutharga 2019/31/PPNS/Q(M)-PMR(B)
PEMBEKALAN PERALATAN DAN KELENGKAPAN KEPADA SEKOLAH RENDAH AGAMA MIRI
Tarikh Iklan : 12/08/2020 - 19/08/2020
Lihat Maklumat
Keputusan Tender/Sebutharga/e-Bidding Bagi Tahun 2020
BilPerkara
Tiada maklumat tender/sebutharga/eBidding baru buat masa ini

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SARAWAK
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)
Tingkat 9, Menara Pelita
Jalan Tun Abdul Rahman Yaakub, Petra Jaya
93050 Kuching
SARAWAK
Tel : 082 - 446582
Faks: 082 - 442009

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SARAWAK (ZON SRI AMAN)
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)
Tingkat 1, Blok Menara, Kompleks Kerajaan Negeri,
95700 Betong,
SARAWAK
Tel : 083 - 472748
Faks: 083 - 472895

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SARAWAK (ZON SIBU)
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)
Tingkat Bawah, Wisma Persekutuan Blok 1,
Jalan Awang Ramli Amit,
96000 Sibu,
SARAWAK
Tel : 084 - 318743
Faks: 084 - 318709 

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SARAWAK (ZON MIRI)
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM)
Tingkat 1, Blok 2, Wisma Persekutuan Miri, Fasa 1,
Jalan Kipas, 98000 Miri,
SARAWAK
Tel : 085 - 437745
Faks: 085 - 437691