Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Fungsi Seksyen

Sumber Manusia
 1. Pengemaskinian maklumat perjawatan / pengisian /   kekosongan.
 2. Pengambilan pegawai bagi lantikan kontrak / sambilan / Pekerja Khidmat Singkat / Perlanjutan / pembaharuan kontrak.

 3. Pengesahan lantikan bagi pegawai lantikan baru.

 4. Mengurus pengesahan dalam perkhidmatan, perlanjutan tempoh percubaan dan pemberian taraf berpencen. 
 5. Mengurus permohonan perletakan jawatan.
 6. Mengurus permohonan cuti rehat / cuti ganti / tanpa rekod / separuh gaji / haji / sakit tambahan.

 7. Mengurus perakuan tanggung kerja / pemangkuan.

 8. Menyelaras Buku Rekod Perkhidmatan.

 9. Menyelaras penyediaan Penyata Perubahan Kew.8.

 10. Menyelaras permohonan faedah persaraan wajib.

 11. Merekod pengisytiharan harta pegawai.

 12. Mengurus permohonan pinjaman kenderaan.

 13. Mengurus permohonan pinjaman perumahan.

 14. Mengurus permohonan pinjaman komputer.

 15. Mengurus kemudahan tambang mengunjungi wilayah asal.

 16. Merekod permohonan keluar negara atas urusan persendirian  / rasmi (eVisit).

 17. Mengurus tindakan tatatertib pegawai awam.

 18. Mengurus dan memantau keperluan kursus / latihan kakitangan.

Perhubungan Awam
 1. Menyelaras prosedur pengurusan aduan awam.

 2. Hal-ehwal keurusetiaan mesyuarat rasmi jabatan.

 3. Menyelaras peningkatan kualiti layanan telefon.

 4. Menyelaras aktiviti-aktiviti perhubungan awam.

 5. Mengurus tempahan dan persediaan bilik mesyuarat / latihan dan jamuan.

Pentadbiran

 1. Mengurus permohonan kad keselamatan jabatan.

 2. Mengurus permohonan pas keselamatan Malaysia Airport Berhad.

 3. Mengurus pemandu dan kenderaan jabatan (dalam dan luar jabatan).

 4. Menyelenggara semua kemudahan dan peralatan pejabat.

 5. Mengurus penerimaan, pendaftaran, penghantaran dokumen / surat.

 6. Menyelaras pengendalian Sistem Pengurusan Fail jabatan

 7. Mengurus perolehan bekalan dan perkhidmatan melalui ePerolehan.

 8. Mengurus aset dan stor jabatan.

 9. Menyelenggara daftar harta modal dan inventori.

 10. Mengurus tiket kapal terbang.

 11. Mengurus sebutharga jabatan.


Kewangan Dan Akaun

 1. Menyedia dan memproses Baucer Bayaran/jurnal dalam sistem e-SPKB.

 2. Menyedia dan memproses Daftar Kontrak.

 3. Menyedia dan memproses Waran Peruntukan.

 4. Menyedia dan memproses Nota Minta melalui Sistem e-SPKB.

 5. Menyedia dan memproses Pesanan Tempatan (LPO) melalui Sistem e-SPKB

 6. Memproses permohonan Kad Pintar (e-SPKB & e-Perolehan)

 7. Memproses hasil jabatan.

 8. Menyedia Penyata Penyesuaian Flimsi bagi peruntukan belanja mengurus, hasil dan lain-lain.

 9. Menyediakan Perintah Kerja Am (GWO).

 10. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun.

 11. Menyelenggara EFT dan Cek Ganti.

 12. Menyedia laporan-laporan Kewangan.


 1. Mengurus, menyelaras dan memperakukan pelaksanaan projek di bawah peruntukan khas Jabatan Perdana Menteri.
 2. Mengurus, menyelaras dan memperakukan pelaksanaan projek di bawah peruntukan projek pembangunan Kementerian Kewangan Malaysia.
 3. Menyelaras penyediaan ulasan/perakuan permohonan projek khas melalui Sistem e-Khas 2.0 atau secara manual.
 4. Lawatan pemantauan/intervensi projek khas dan projek pembangunan Kementerian Kewangan.
 5. Membuat bayaran bagi semua tuntutan yang diluluskan pembayaran secara Outright Grant melalui Sistem e-Khas 2.0.
 6. Menyediakan laporan aktiviti mingguan seksyen.


 1. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Projek Kecil di bawah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri (OS 42000).
 2. Mengawal peruntukan, memantau dan melaporkan prestasi projek di bawah Peruntukan Khas Y.A.B Perdana Menteri, Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Senator, Ahli Parlimen, Projek Keagamaan dan Projek Kecil.
 3. Menyediakan ulasan ke atas permohonan yang dikemukakan oleh pemimpin tempatan, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat awam.
 4. Mengurus peruntukan kecemasan/bencana alam.
 5. Mengurus, menyelaras dan melaksanakan Projek Kecil di bawah Peruntukan Kementerian Kewangann (Projek PIA/PIAS).
 6. Mengurus, menyelaras dan melaksana projek Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.
 7. Mengurus, menyelaras dan melaksana projek Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
 8. Mengurus, menyelaras dan melaksana projek di bawah peruntukan Dana Khas Kerajaan Persekutuan.
 9. Menyediakan laporan-laporan Tindakan Khas.


 1. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek pembangunan.
 2. Bekerjasama dengan jabatan pelanggan sebagai rakan strategi dalam pelaksanaan projek.
 3. Membantu pihak pelanggan iaitu agensi kerajaan dalam menyampaikan policy outcome.
 4. Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek/program pembangunan mengikut spesifikasi yang ditetapkan.
 5. Menyediakan pengurusan projek yang efektif dan inovatif.


 1. Melaksanakan verifikasi untuk pendaftaran baru dan pemutihan data eKASIH.
 2. Menyelaras pengemaskinian maklumat dalam sistem eKASIH.
 3. Mengemukakan data/ laporan kemiskinan kepada stakeholder.
 4. Melaksanakan tugas-tugas keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Focus Group Pembasmian Kemiskinan Peringkat Negeri Sabah.
 5. Melaksanakan pemantauan dan menyediakan laporan program/projek pembasmian kemiskinan.


 1. Pemantauan dan pelaksanaan Aplikasi / Sistem.
 2. Pengurusan Pusat Data, Rangkaian dan Keselamatan ICT.
 3. Pengurusan latihan dan sumber ICT.
 4. Bantuan teknikal dan khidmat nasihat ICT.
 5. Pentadbiran ICT jabatan.

Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di seluruh negeri Sabah berkuatkuasa 19 FEBRUARI 2021 sehingga 04 MAC 2021.
Dapatkan informasi sahih daripada Majlis Keselamatan Negara di sini dan ikuti perkembangan semasa COVID-19 Negeri Sabah di LAMAN RASMI FACEBOOK JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA COVID-19 NEGERI SABAH.

PEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH
Tingkat 3 & 5, Blok C
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
Beg Berkunci 2069
88999 Kota Kinabalu
SABAH

Tel : 088 – 484800
Faks: 088 - 484887 (Bilik Pengarah) / 088-484810 (Bilik Timbalan Pengarah) / 088-488294 (Pengurusan)

Peta Lokasi

This is the default dialog which is useful for displaying information. The dialog window can be moved, resized and closed with the 'x' icon.