Bagaimana kami boleh membantu anda ?
Unit Penyelarasan Pelaksanaan
Jabatan Perdana Menteri
Carta Organisasi

BAHAGIAN PENYELARASAN PENYERTAAN BUMIPUTERA PULAU PINANG
Unit Penyelarasan Pelaksanaan Aras 4,
Bangunan Persekutuan Pulau Pinang Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
Tel : 04 - 2289814
Faks: 04 - 2290227