UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN, JABATAN PERDANA MENTERI
 • 1
  SEIRI
 • 2
  SEITON
 • 3
  SEISO
 • 4
  SEIKETSU
 • 5
  SHITSUKE

SEIRI | SISIH

Mengasing/ membuang barang-barang yang tidak diperlukan

SEITON | SUSUN

Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya mudah diambil

SEISO | SAPU

Menyapu/ membersih ruang pejabat/bilik dan peralatan kerja

SEIKETSU | SERAGAM

Menyeragamkan susunan fail/meja kerja/peralatan pejabat

SHITSUKE | SENTIASA AMAL

Mengamalkan aktiviti sisih, susun, sapu dan seragam secara istiqamah

 • APA ITU EKSA
 • PENJENAMAAN EKSA
 • OBJEKTIF PENJENAMAAN SEMULA
 • FAEDAH PELAKSANAAN

 • Satu inisiatif baru untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) oleh MAMPU.
 • Langkah memperkukuhkan budaya berprestasi tinggi dan inovatif dalam kalangan agensi sektor awam melalui :
  1) Persekitaran
  2) Budaya Kerja
  3) Nilai
 • MAMPU telah membangunkan model dan kriteria pengauditan baharu iaitu Kriteria Generik dan Kriteria Khusus untuk EKSA.
 • Menambahbaik elemen 5S yang dibangunkan oleh MPC dengan menyokong kepada persekitaran kerja yang kondusif.


  Tujuan penjenamaan semula::
 • Menampilkan imej baru;
 • Kekal relevan;
 • Mempunyai identiti tersendiri;
 • Meningkatkan persaingan di kalangan agensi; dan
 • Memenuhi keperluan semasa;

  Objektif bagi penjenamaan semula:
 • Dapat menampilkan imej korporat;
 • Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif;
 • Melahirkan warga kerja yang lebih kreatif dan inovatif; dan
 • Mempertingkatkan penjimatan tenaga serta kitar semula (Go Green).

 • Mewujudkan persekitaran tempat kerja berkualiti (bersih, kemas dan rapi).
 • Meningkatkan kecekapan & keberkesanan pengurusan organisasi.
 • Mengenalpasti, mengurang & menghapuskan pembaziran.
 • Meningkatkan imej agensi sektor awam.
 • Menjana idea kreatif di kalangan warga agensi.
 • Meningkatkan semangat kerja berpasukan.
 • Meningkatkan disiplin warga agensi.
 • Meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan.
 • Mewujudkan piawaian kerja yang jelas.

HUBUNGI KAMI

Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62502 Putrajaya, Malaysia
Tel: 03-8000 8000      Faks: 03-8888 3528/3646      Emel: pertanyaan@icu.gov.my
Hak Cipta Terpelihara 2015 © ICU JPM | Bilangan Pelawat : 50300 | Kemaskini : 29/06/2016